fbpx

Zasady i Warunki

Ogólne warunki korzystania z serwisu WewnątrzBruksela

Artykuł 1 : Przedmiot

Niniejsze OWH lub Ogólne warunki użytkowania zapewniają ramy prawne dla korzystania z usług serwisu. WewnątrzBruksela (zwanej dalej „witryną”).

Stanowiący umowę pomiędzy spółką InsideBrussels.be, Użytkownikiem, dostęp do serwisu musi być poprzedzony akceptacją niniejszego Regulaminu. Dostęp do tej platformy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Artykuł 2 : Nota prawna

Edycja witryny WewnątrzBruksela Jest dostarczony przez Pierre Halleux

Host witryny WewnątrzBruksela  jest firma GANDI

Artykuł 3 : Dostęp do strony

Strona WewnątrzBruksela zapewnia bezpłatny dostęp do artykułów związanych z tematyką Brukseli.

:

Witryna jest dostępna bezpłatnie z dowolnego miejsca dla każdego użytkownika z dostępem do Internetu. Wszelkie koszty niezbędne do uzyskania dostępu do usług (sprzęt komputerowy, połączenie internetowe itp.) Ponosi użytkownik.

Dostęp do usług dedykowanych członkom odbywa się za pomocą nazwy użytkownika i hasła.

Ze względów konserwacyjnych lub z innych powodów wydawca może przerwać lub zawiesić dostęp bez powiadomienia lub uzasadnienia.

Artykuł 5 : Własność intelektualna

Znaki towarowe, logo i zawartość witryny WewnątrzBruksela (ilustracje graficzne, teksty itp.) są chronione Kodeksem Własności Intelektualnej oraz prawem autorskim.

Powielanie i kopiowanie treści przez użytkownika wymaga uprzedniej autoryzacji ze strony. W takim przypadku jakiekolwiek wykorzystanie do celów komercyjnych lub reklamowych jest zabronione.

Artykuł 6 : Odpowiedzialność

Chociaż informacje opublikowane na stronie są uważane za wiarygodne, strona zastrzega sobie prawo do nie gwarantowania wiarygodności źródeł.

Informacje rozpowszechniane na stronie WewnątrzBruksela są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mają wartości umownej. Pomimo regularnych aktualizacji, strona nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmian przepisów administracyjnych i prawnych, które pojawią się po publikacji. To samo dotyczy wykorzystania i interpretacji informacji przekazywanych na platformie.

Witryna zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy Użytkownika po użyciu lub dostępie do tej witryny.

Witryna nie ponosi odpowiedzialności w przypadku działania siły wyższej lub nieprzewidzianego i niemożliwego do pokonania faktu strony trzeciej.

Witryna nie gwarantuje całkowitej gwarancji bezpieczeństwa i poufności danych. Jednak strona zobowiązuje się do wdrożenia wszystkich metod wymaganych do tego, jak to możliwe.

Artykuł 7 : Linki hipertekstowe

Witryna może składać się z łączy hipertekstowych. Klikając je, użytkownik opuści platformę. Ten ostatni nie ma kontroli i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za treść stron internetowych związanych z tymi linkami.

Artykuł 8 : Ciasteczka

Podczas odwiedzin strony może dojść do automatycznej instalacji pliku cookie w oprogramowaniu nawigacyjnym użytkownika.

Pliki cookie odpowiadają małym plikom tymczasowo umieszczonym na dysku twardym komputera użytkownika. Te pliki cookie są niezbędne do zapewnienia dostępności i nawigacji w witrynie. Pliki te nie zawierają danych osobowych i nie mogą być użyte do identyfikacji osoby.

Informacje zawarte w plikach cookies wykorzystywane są w celu usprawnienia nawigacji w serwisie. WewnątrzBruksela.

Przeglądając stronę, użytkownik akceptuje pliki cookie. Można je dezaktywować za pomocą ustawień w oprogramowaniu nawigacyjnym.

Artykuł 9 : Publikacja przez użytkownika

Strona WewnątrzBruksela umożliwia członkom zamieszczanie komentarzy.

W swoich publikacjach członek musi przestrzegać zasad Netykiety, a także obowiązujących przepisów prawa.

Witryna ma prawo a priori moderować publikacje i może odmówić umieszczenia ich online bez konieczności uzasadnienia.

Członek zachowuje wszystkie swoje prawa własności intelektualnej. Jednak każda publikacja na stronie oznacza przekazanie niewyłącznego i bezpłatnego prawa firmie wydawniczej do reprezentowania, reprodukowania, modyfikowania, adaptacji, dystrybucji i dystrybucji publikacji w dowolnym miejscu i na dowolnym nośniku przez czas trwania własność intelektualna. Można to zrobić bezpośrednio lub za pośrednictwem upoważnionego podmiotu trzeciego. Dotyczy to w szczególności prawa do korzystania z publikacji w Internecie i sieciach telefonii komórkowej.

Przy każdym użyciu wydawca zobowiązuje się do podania nazwiska członka w pobliżu publikacji.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści, które umieszcza online. Użytkownik zobowiązuje się nie publikować treści mogących zaszkodzić interesom stron trzecich. Wszelkie postępowania prawne wszczęte przez stronę poszkodowaną przez stronę trzecią muszą być opłacone przez użytkownika.

Usunięcie lub modyfikacja zawartości witryny użytkownika może być przeprowadzona w dowolnym momencie, z dowolnego powodu i bez powiadomienia.

Artykuł 11 : Długość kontraktu

Niniejsza umowa jest ważna na czas nieokreślony. Rozpoczęcie korzystania z usług serwisu oznacza zastosowanie umowy w stosunku do Użytkownika.

Artykuł 12 : Obowiązujące prawo i właściwa jurysdykcja

Niniejsza umowa podlega prawu belgijskiemu. Brak polubownego rozwiązania sporu między stronami oznacza zwrócenie się do właściwych sądów belgijskich w celu rozstrzygnięcia sporu.